Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Support & Downloads
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Image Alt

ปฏิรูป การบริหาร การจัดการโรงแรม

วิสัยทัศน์

เพื่อปฏิรูปการบริการและจัดการการโรงแรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผนวกกับความเป็นผู้นำทางความคิด ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมการโรงแรม และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและเพิ่มความมั่นใจในระบบการจัดการโรงแรมมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าและอุตสหากรรมการโรงแรม

ภารกิจ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับโรงแรมที่ก้าวหน้าในการยกระดับการดำเนินงานและประสิทธิผลดังนั้นพวกเขาจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจของแขกผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดและวัตถุประสงค์ในการต้อนรับที่แท้จริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างมีความรับผิดชอบเสมอภาคและยั่งยืน

ความท้าทายของการดำเนินงานโรงแรมบูติก

 • ทรัพยากรที่ จำกัด และพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • ระบบการทำงานล้าสมัยไร้ประสิทธิภาพและราคาแพง
 • การจองและรีวิวโดยตรงเพียงไม่กี่รายการ
 • ขาดบริการส่วนบุคคล

เป้าหมายการบริการที่ก้าวหน้า

 • เพิ่มความพึงพอใจของแขก
 • เพิ่มความสัมพันธ์ของพนักงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
 • ฝึกฝนการต้อนรับที่รับผิดชอบและให้ผลกำไร

โซลูชันเทคโนโลยีของเรา

 • แพลตฟอร์มการจัดการโรงแรมบนคลาวด์ 360 องศา
 • เครื่องมือการจองโดยตรงที่ใช้งานง่าย
 • แอพสำหรับลูกค้าบนมือถือ
 • การสนับสนุนด้านเทคนิคที่ตอบสนอง

Play Video